Ima neke zlurade ironije već u samom pojmu rezidencijalna ustanova. Dok rezidencija nosi konotaciju reprezentativnog boravišta i luksuznog smeštaja...