– Hoću da govorim o stidu… Trauma je posramljujuća, okovi degradiraju. Kako se u institucijama gubi osećaj za život u zajednici, osoblje postaje...

Od idealnog oca, postao je čovek. Njegovo psihičko stanje nekada nam otežava komunikaciju, jer on ima svoje filmove u glavi za koje misli da su realnost....

Među razlozima da osobe sa psihičkim invaliditetima prikrivaju svoje stanje i izoluju se umesto da traže podršku, stigma je vodeća. Stigmatizacija...