Sama ideja o postajanju astronautom za većinu ljudi je nedostižna. A može li težak proces selekcije doneti više štete nego koristi? Nova kompanija...