Mejnstrim kultura ima tendenciju da misli da svi želimo da budemo nalik njima, što je do izvesne mere možda i tačno. Najzad, oni su mejnstrim s razlogom....

Mnoge odrasle osobe sa invaliditetom glasno bi odgovorile: – Da! Ukazali bi na statistike, na primer, da je 99% tinejdžera i odraslih osoba sa...

Onako kako sebe vidim – tako se osećam. Kako se osećam – to i jesam. Slika tela jedna je od važnih komponenti opšte slike o sebi koja se izgrađuje...