Svako ima pravo da se predomisli Osobe sa invaiditetom: – mogu da se predomisle iz bilo kog razloga koji im je važan; – daju razumna objašnjenja...