Ovogodišnje redovno zasedanje Konferencije država potpisnica Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom održaće se u sedištu Ujedinjenih nacija u...