Marija (30) je visookoobrazovana i nezaposlena. Aktivistkinja je za prava Romkinja. Nakon turbulentnog braka i razvoda, sa detetom se vratila u roditeljsku...

Žene koje žive u nasilnim partnerstvima često normalizuju nasilje, opravdavaju nasilnika i preuzimaju krivicu za ono što im se dešava. Situacija...