Nedavno smo na Portalu o invalidnosti objavili prevod teksta o PDA: Kako razumeti patološko izbegavanje zahteva. Zbog interesovanja čitalaca, nastavljamo...

Patološko izbegavanje zahteva (Pathological Demand Avoidance) je razvojni poremećaj unutar spektra autizma. Poremećaj je prva identifikovala Elizabeth...