Nasilje je tema koja većini ljudi nije strana. Velike su šanse da smo u određenom životnom periodu bili izloženi nekom vidu maltretiranja. Nasilje...

Žene koje žive u nasilnim partnerstvima često normalizuju nasilje, opravdavaju nasilnika i preuzimaju krivicu za ono što im se dešava. Situacija...

Ponekad je dovoljan samo dašak poznatog mirisa kolonjske vode da se Sofija seti osećaja njegovih prstiju oko vrata. Ponekad rebro koje joj je slomio...

Nekada žene koje žive u nasilju ne prepoznaju da ono što im se dešava jeste nasilje. Misle da je to normalno i da mora biti tako. Tabela u nastavku...

Imam šest godina. Dok su mi roditelji na poslu, čuva me neka tuđa baba, jer je moja proglašena neuračunljivom. Ima Achajmera, pa svi govore da je...