U okviru istraživanja o potrebama, problemima mladih i dostupnosti usluga za mlade u Novom Sadu, Novosadski humanitarni centar (NSHC), uz podršku OPENS-a,...