Novosadska novinarska škola pripremila je prilog o Organizaciji za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA u okviru projekta Dan u...