Bol koji se ne vidi ne treba da ostane neizgovoren. Ariana Varner,  umetnica iz Oregona,  kroz privremene tetovaže progovara o onome što se činilo...

Sećam se kad me je mama prvi put odvela na konferenciju o juvenilnom artritisu. Bila sam okružena decom koja su poput mene, s tim da su mnoga koristila...

Zaobilaznim putem do središta sebe. Multiple dijagnoza. Hronike fantomskog razboljevanja – u skraćenoj verziji, jer Marija ih ima za 21 nastavak. Kako...

Alecia M. Santuzzi, doktorka psihologije Univerziteta Severni Ilinois Pri upotrebi termina invalidnost, uglavnom se misli na neki očigledan, motorni (koji...