Većina osoba sa nevidljivim invaliditetom krije svoje stanje u radnom okruženju iz straha da će ih poslodavci smatrati manje sposobnim i da će im...

Nošenje trake, narukvice ili bedža sa suncokretima diskretno ukazuje ljudima iz okruženja, osoblju, kolegama, zdravstvenim profesionalcima, da...

Mediji vas možda navode da verujete da su svi invaliditeti vidljivi i statični. Invaliditeti prouzrokovani hroničnim bolestima mogu biti sve osim toga. Veza...

Nevidljivi invaliditet je zajednički termin za širok spektar stanja, među kojima su mentalna stanja, dijabetes, fibromialgija, epilepsija, hronične...

Umetnik Eisen Bernardo uz pomoć nečeg krajnje jednostavnog kao što je spajalica, uspeo je da predstavi kompleksna mentalna stnaja. Osobe sa mentalnim...