Australijska organizacija Our Watch je tokom 2018. godine realizovala kampanju Nema opravdanja za zlostavljanje. Kampanja je imala za cilj da poveća...