Vlatko Dabić, klinički savetnik za autizam i mentalno zdravlje, sa bogatim terapeutskim iskustvom u praktičnom radu sa osobama iz spektra, održao...

Kroz istoriju se smatra da je autizam učestaliji kod muškaraca nego kod žena. Danas je poznato da je stopa autizma kod žena daleko veća i da su žene...