Odnos između osobe s invaliditetom i negovatelja trebalo bi da je zasnovan na zdravim osnovama i da rezultira benefitima za obe strane. Ipak, nasilje,...