Olivera Ilkić (1972), Beograd Profesija / zaposlenje / hobi: Nemam zvanje, a nezvanično sam ekspertkinja za rad sa ženama sa i bez invaliditeta koje...

U septembru prošle godine, države članice Ujedinjenih nacija usvojile su Agendu za održivi razvoj 2030, koja uključuje set od 17 ciljeva održivog...

Mreža Žene protiv nasilja organizovala je od 6. do 8. juna 2014. godine u Nišu konferenciju Sigurnost i bezbednost – od žena za žene. Na konferenciji...

Prevod teksta: Barbara Faye Waxman Fiduccia and Leslie R. Wolf (1999), Violence Against Disabled Women, Center for Women Policy Studies. Nasilje nad ženama sa invaliditetom Žene s invaliditetom suočavaju se sa dvostrukom diskriminacijom i predrasudama – i kao osobe s invaliditetom i kao žene; obojene žene sa invaliditetom suočavaju se sa trostrukom. Zbog toga se...

Izveštaj specijalne izveštačice o nasilju nad ženama, njegovim uzrocima i posledicama – Izvod iz drugog izveštaja podnetog od strane specijalne izveštačice koja prati nasilje prema ženama, uzroke i posledice, Rašide Madžu (Rashida Manjoo) Generalnoj skupštini UN, u skladu sa Rezolucijom 65/187. Izveštaj pruža uvid u rad specijalne izveštačice i...