Šta je seksualno nasilje? Seksualno nasilje je zločin zasnovan na moći i kontroli, pri čemu se seks upotrebljava kao oružje. Seksualno nasilje podrazumeva...

U okviru projekta Žene za žene – za život bez nasilja koji realizuje Mreža Žena protiv nasilja, uz finansijsku podršku Kvinna till Kvinna fondacije,...

Istraživanje Pristup specijalizovanim uslugama podrške za žene s invaliditetom koje imaju iskustvo nasilja sprovedeno je u četiri evropske zemlje (Island,...

Žene s invaliditetom su pod dvaput većim rizikom od nasilja u porodici i teže pronalaze  podršku i izlaz. – Često se onesvešćujem, što se...

Približno 7,6 miliona osoba sa invaliditetom širom sveta nalazi se u situaciji prisilnog raseljenja. U tom okruženju, rodno zasnovano nasilje, a posebno...