Približno 7,6 miliona osoba sa invaliditetom širom sveta nalazi se u situaciji prisilnog raseljenja. U tom okruženju, rodno zasnovano nasilje, a posebno...

Diskriminacija i nasilje nad ženama sa invaliditetom u Severnoj Ugandi Hjuman rajts voč je u svom izveštaju iz 2010. godine opisao često zlostavljanje...

(Nju Delhi) – Žene i devojčice sa invaliditetom u Indiji se prisilno smeštaju u bolnice i institucije za mentalno zdravlje gde su izložene nehigijenskim...