Rodno zasnovano nasilje se odnosi na nasilje nad pojedincima ili grupama na osnovu njihovog roda. To je izraz nejednakosti moći između rodova i načina...