Ivana Zelić, koordinatorka SOS službe …IZ KRUGA – VOJVODINA, održala je radionicu na master klasu NapraviTI dobar film o ženi sa...

Filmski festival Uhvati film ove godine organizuje master klas pod nazivom NapraviTI dobar film o ženi sa invaliditetom, namenjen svima koji se bave...