Istraživački izveštaj Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u gradu Beogradu, autora prof. dr Slobodana Cvejića i Stefana Stefanovića...

Forum mladih sa invaliditetom i SeConS grupa za razvojnu inicijativu organizuju prezentaciju rezultata istraživanja Položaj mladih sa invaliditetom...