Jedan od najrenomiranijih slikara sveta ujedno je sinonim za mučenika među umetnicima. Imao je svega 37 godina kada je umro i do tada je prodao svega...

Godine 2008, Dejna Volrat pozvala je svoju majku Alis da se useli kod nje. Stadijum Alchajmera pogoršavao se kod Alis i, mada je još uvek imala očuvan ...