♦    menstruacija u brojkama Tokom prosečnog životnog veka žena provede 3500 dana krvareći. Za industriju higijenskih sredstava, to znači 11...