Mebijusov sindrom je neprogresivno neurološko stanje koje se manifestuje kao paraliza mišića lica. Osobe sa Mebijusovim sindromom ne mogu da se smeju,...