Postoje dva mita o osobama s invaliditetom: jedan je da ne možemo ništa, a drugi da možemo sve. Istina je da smo samo ljudi. Mark O’Brajen (31....