Izložba radova krojačke radionice Ekumenske humanitarne organizacije (EHO)otvorila je niz decembarskih svečanosti kojima ova organizacija zaključuje...

Novi projekat Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) iz Novog Sada je krojačka radionica koja je počela sa radom u maju mesecu, a čini osnovu socijalnog...