Radovi nastali tokom 2016. i 2017. godine na art terapijskim radionicama Društva za podršku osobama s autizmom grada Novog Sada (DPOSA), koje vodi akademska...

Otkrio sam umetnost u drugoj ili trećoj godini, kada sam počeo da vajam sredinom hleba. Kada su primetili šta radim, roditelji su mi kupili plastelin....