Publikacija Smernice za centre za socijalni rad nastala je kao rezultat rada tima stručnjakinja i stručnjaka, koji su uvažavajući rezultate kvalitativnog...