Prema vodećim vestima i istraživačkim radovima, korona virus je najopasniji za starije osobe i za one koji žive sa hroničnim bolestima. Ne postoji...

Korona virus trenutno je jedina stvar o kojoj svi razmišljamo. Svi smo zabrinuti. Zabrinuti smo da se ne razbolimo. Zabrinuti smo da se ne razboli neko...

Epidemija korona virusa utiče na sve ljude, svako preduzima preventivne korake i priprema se na ono što iz trenutnog stanja može proizaći. Ali, jedna...