Od 16. do 17. aprila ove godine u Beču, Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE) organizuje...