Koliko na nivou društva razumemo pojam mentalnog zdravlja? Primećujemo li paradoks da sistemski odgovor na psihičke i druge krize nije sistem podrške,...

Udruženje građana Patrija je nevladina organizacija čije je osnovno polje delovanja podrška marginalizovanim grupama, pre svega osobama sa mentalnim...

Mora li F-dijagnoza biti izjednačena sa potpisanom presudom, ili smo ipak u stanju da je prihvatimo kao deo postojanja i jedno od mnogobrojnih ljudskih...