Ukrštajući tradicionalne zanate i savremenu tehnologiju, Sophie Oliveira Barata kreira stilizovane proteze i na taj način istražuje diverzivnost, modifikacije...

Lepota ne treba da bude određena veličinom, godinama, bojom kože ili izborom roda – lepota je za sve. Keli Knoks je model koji zastupa različitosti...