Prisilna sterilizacija i druge procedure koje narušavaju seksualni i reproduktivni integritet su deo “sistemskog nasilja” koje se provodi...