Povodom Međunarodnog dana devojčica, pitali smo žene s invaliditetom o njihovim iskustvima odrastanja i sećanjima na sebe devojčicu. Čega se prvo...

Jovana Đukić Osoba sa posebnim potrebama bi bila osoba kojoj je potrebna određena pomoć da obavi određenu radnju. Vrsta pomoći koja je potrebna...