Jelena Rašić, mlada žena sa invaliditetom u ulozi žive knjige, ovoga puta otvara poglavlje o seksualnosti, zdravom razvoju, seksualnim pravima i partnerskom...

Ničije postojanje ne može se svesti na samo jednu reč, kao što se ni knjiga ne može svesti na naslovnu stranicu. Na takvom konceptu zasnovana je živa...