Prva žena s invaliditetom koja je sama oplovila Britaniju umrla je u četrdeset šestoj godini života. Hilari Lister živela je sa kvadriplegijom, a...