Povodom obeležavanja 18. maja, Dana sećanja na žene žrtve nasilja, koordinatorka SOS službe IZ KRUGA VOJVODINA, Ivana Zelić, govorila je na...

Koordinatorka SOS službe IZ KRUGA VOJVODINA, Ivana Zelić, govorila je na tribini Važnost porodice i nasilje kao negativna pojava, koju...

Predstavnice Organizacije IZ KRUGA VOJVODINA, Ivana Zelić i Miladinka Mijatović, učestvovale su na sastanku u zajednici na...

Predstavnice IZ KRUGA VOJVODINA, Ivana Zelić i Suzana Beloš, učestvovale su na Forumu Evropske mreže protiv nasilja nad ženama...

U organizaciji WAVE mreže sredinom septembra je održan multidisciplinarni dvodnevni onlajn trening na temu podrške ženama s invaliditetom koje su...