Dobro poznate akcije Čep za hendikep (Zrenjanin) i Čepom do osmeha (Novi Sad) kontinuirano traju 5 godina. Lokalne građanske inicijative osoba sa invaliditetom...