Diskutabilno je šta se može smatrati prvim kolicima, ali treba imati na umu da su kolica nastala kombinacijom dva najstarija izuma čovečanstva: točka...