Više od  bilion ljudi širom sveta ima invaliditet. Od toga je oko 100 miliona dece s invaliditetom. Na svako dete ubijeno u ratu, troje biva povređeno...