Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata sa sedištem u Pančevu broji oko 30 aktivnih članova sa paraplegijom i kvadriplegijom. Sa...