Roditelji bi trebalo da zagovaraju inkluziju sa svojom decom. Znamo da sa decom vredi razgovarati o inkluziji, bilo da se odnosi na rasu, rod, religiju...