Britanska feministička organizacija „Imkan” /Imkaan/, koja se već više od dve decenije bavi pitanjima nasilja u porodici, prisilnih brakova i tzv....

Šta je intersekcionalnost? Kako mnogobrojne kategorije identiteta kreiraju iskustva svake od nas? Kontekst nasilja nad ženama s invaliditetom / crnim...