Sećam se kad me je mama prvi put odvela na konferenciju o juvenilnom artritisu. Bila sam okružena decom koja su poput mene, s tim da su mnoga koristila...

Zaobilaznim putem do središta sebe. Multiple dijagnoza. Hronike fantomskog razboljevanja – u skraćenoj verziji, jer Marija ih ima za 21 nastavak. Kako...