Hanina nada punih deset godina  organizuje kampove za porodice dece s invaliditetom, božićne proslave i predstave za decu, a ujedno prikuplja grantove...