Organizacija Forum mladih sa invaliditetom i banka Societe Generale Srbija započinju realizaciju šestog ciklusa programa Inkluzivna akademija, koji ima...

Forum mladih sa invaliditetom i SeConS grupa za razvojnu inicijativu organizuju prezentaciju rezultata istraživanja Položaj mladih sa invaliditetom...