Udruženje Forum mladih sa invaliditetom sa partnerima, u okviru projekta “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom”, organizuje...