Performansi Eboni Rouz Dark istražuju invaliditet u kontekstu LGBT+ zajednice. – Važan mi je moj beli štap i važno mi je da to podelim sa...