Iskustvo življenja sa hroničnom bolešću ili stečenim invaliditetom u odraslom dobu potpuno je različito od iskustva deteta koje je sa invaliditetom...