Šesta u nizu fokus grupa koje Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA sprovodi u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija UNFPA, na prikupljanju...

Četvrta fokus grupa sa ženama sa invaliditetom na temu iskustava u službama podrške i institucijama, nasilja i diskriminacije, održana je u Novom...