Prevodilačko srce pokreće inicijativu #100strana prevoda za personalne asistente osoba sa invaliditetom. Udruženje građana poznato po besplatnim prevodima...

Personalna asistencija je osnovni preduslov samostalnog života osoba sa invaliditetom. U Novom Sadu, u ovom trenutku, usluga personalne asistencije i...